Mindfulness, farkındalık temelli zihin eğitimi modeli, örgün tıp ve psikolojide klinik olarak etkili olduğu saptanmış meditasyonları içermektedir. Mindfulness eğitimi, tüm dünyada Mindfulness-Based Cognitive Therapy/MBCT akreditasyonu bulunan klinik psikologlar tarafından uygulanan bilimsel bir programdır. Jon Kabat Zinn Massachusetts Tıp Fakültesinde Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programını (MBSR) tamamlamış olan 22.000’den fazla kişi ile gerçekleştirdiği araştırmasında, %38 psikolojik ve duygusal sıkıntıda iyileşme, %43 düşüncelerin yeniden yapılandırılması ve dikkat seviyesinde artış ve algılanan stres düzeyinde %26 azalma olduğunu tespit etmiştir. Daha sonrasında Harvard Üniversitesinde yapılan beyin görüntüleme teknikleri ile desteklenmiş araştırma, mindfulness’ın zihinsel değişimi ve gelişimi nasıl desteklediğini ortaya koymaktadır.

Mindfulness Nedir ?


Jon Kabat Zinn, üzerine yıllarca çalıştığı bir yaklaşımı ortaya koydu (1979). Binlerce yıldır budist kültürün bir parçası olan pratikler, Jon Kabat Zinn ve arkadaşları Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal tarafından modern tıp alanında kullanılmak üzere Massachusetts Üniversitesinde yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile bir araya getirilmiştir. Dr. Kabat Zinn 1979 yılında Farkındalık Temelli Stres Azaltma (Mindfulness based Stress Reduction/ MBSR) programının temelini atmıştır. Bu program farkındalık temelli meditatif pratikleri ve bunların stres, ağrı, kronik hastalıklar için nasıl uygulandığını ele almaktadır. Mindfulness “yüreğin şefkatle dolu olması” olarak da tanımlanabilir. Çünkü dünya ile çevremiz ile duygu ve düşüncelerimiz ve de bedenimiz ile yeni ve farklı bir biçimde bağ kurmayı içermektedir. Mindfulness çalışmaları Batı’ nın bilimi ile Doğu’ nun pratiklerini bir araya getirmiş; duygu-düşünce-beden arasında bağ kurmayı çalışmaktadır.Bir yandan bilim, tıp ve psikoloji, bir yandan Budist gelenekten gelen meditasyonlar. Dharma olarak bilinen öğretileri ve uygulamaları, diğer yandan klinik çalışmaları bir araya getiren bu yaklaşımın uygulanabilirliğinin ve etkilerinin en önemli nedeni, özünde evrensel olmasıdır.Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.