fbpx

P4C Çocuklar İçin Felsefe

 

  P4C Çocuklar için Felsefe –  Philosophy For Children(P4C), çocuklara felsefe yapmayı öğreten bir pedogojidir. Temelleri Prof. Matthew Lipman tarafından 1970’lerde atılmış olan P4C, bugün 50’ye yakın  gelişmiş ülkede çocuklara ulaştırılmaktadır.

  P4C’de, felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde bir hikaye ortaya atılır ve eğitmenin bunun üzerinden çocuklara sorduğu sorular yoluyla tartışma derinleştirilir. Çocukların bu sayede, felsefeyi birbirlerinden öğrenmesi sağlanır. Sınav ve ödev yoktur.

P4Collaborative; Kollektif

P4Caring; Özenli

P4Creative; Yaratıcı

P4Critical; Eleştirel Düşünmeyi ifade etmektedir.

21.yy. becerileri olarak anılan; problem çözme, duygusal esneklik, iletişim, yaratıcı-kavramsal-eleştirel ve bir arada düşünme becerileri, P4C’nin temel kazanımlarıdır.

Eğitimin İçeriği:

Ufka Bakan Gemisi (Benlik Üzerine)

Bizi biz yapan şey nedir?

Değişim, varlık ve benlik kavramı

 

 

Topluluklar İçin Felsefe’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır.

  1. Öncelikle, Toplulukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Toplulukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir .
  2. Toplulukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.
  3. Aynı zamanda Toplulukların duygu gelişimlerine etki eder. Topluluklar fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda Toplulukların sabır, kendine güven ve öz saygılarının geliştiği gözlemlenmiştir.
   
  Topluluklar oturumlarında felsefe tarihini öğrenmezler, felsefe yaparlar; Plato, Kant, Hegel gibi filozofların öğretilerinin aktarıldığı bir ders değil, Toplulukların insanların tarih boyunca boğuştuğu kavramsal sorunlarla topluluk içinde düşündükleri, sorguladıkları, tartıştıkları, paylaştıkları ve felsefe yaptıkları bir etkinliktir. öğretmenin sınıf içindeki rolünü dönüştürür; öğretmenleri sınıfın merkezi ve bilginin kaynağı olmaktan çıkarır. Bilgi sınıftan oluşturulan çemberin ürünüdür. Öğretmen bir arada düşünmeyi tesis eden bir kolaylaştırıcı olarak iş görür. sadece felsefe için değil diğer alanlarda da kullanılır;
Türkçe, Demokrasi ve İnsan Hakları, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü gibi dersler pedagojisine uygun olarak kavramsal kazanımlar doğrultusunda tasarlanabilir.
 
Eğitimci: P4C Eğitmeni ve Felsefe Öğretmeni Ayşe Kısmet
Adres: Bağdat Caddesi İskele sokak, Demirağ Çıkmazı No:10 Daire:1,
CaddebostanHaftalık Ders Programı : Her Cumartesi 16:00-17:30
Kayıt ve İletişim: 05524327730 & İletişim
 
Şimdi Ara